Lab sharepoint 2013 P5 – Backup và restore sharepoint

Phần này chúng ta sẽ thực hiện Backup và restore sharepoint server 2013.

Backup và restore sharepoint là việc làm rất quan trọng và cần thiết của người quản trị sharepoint. 

Ví dụ hệ thống Sharepoint đang hoạt động bình thường, thì có sự cố là không thể truy cập vào các site được nữa, có thể do nhiều tác nhân khác nhau. Để có thể đưa hệ thống làm việc trở lại, một cách nhanh nhất, thì người quản trị sharepoint phải có kế hoạch backup sharepoint server định kỳ, để có thể restore lại hệ thống khi cần.

Triển khai backup và restore sharepoint server:

Bài Lab backup và restore sharepoint này gồm các phần sau:

  •  Tạo Folder và Share full quyền
  •  Backup
  •  Giả lập mất site
  • Restore

Hoàn thành xong phần này các bạn sẽ biết cách backup và restore sharepoint server 2013.

Thực hiện backup và restore sharepoint server:

Phần 1. Tạo folder backup

Phần 1:Tạo Folder backup và Share full quyền

Vào đĩa folder backup → Properties → tab “Sharing” → cho everyone full control→ Ok, qua tab security cấp everyone full control.

lab sharepoint 2013 - backup sharepoint
Share folder
Phần 2. Backup

Phần 2: Backup

B1: Vào Central Administration → Chọn Backup and Restore → Chọn “Perform backup”

lab sharepoint 2013 - backup sharepoint 2013
thực hiện backup

Chọn site internal.nhatnghe.local để backup

backup sharepoint 2013

 B3: chọn full, backup location → Click “Start backup” → Chọn như trong hình

backup sharepoint server 2013

 B4: Chờ quá trình backup thực hiện hoàn tất (thời gian backup cũng khá lâu các bạn chờ nha).

Phần 3. Giả lập mất site

Phần 3: Giả lập mất site

B1: Vào Central administration →Chọn Application management→ Manage web application

backup sharepoint server 2013

B2: Chọn site cần xóa như trong hình.

backup và restore sharepoint 2013
xóa site

Trả lời yes các option→ ok

sao luu va phuc hoi sharepoint

Cho cho đến khi xóa site xong.

lab sharepoint 2013 - backup sharepoint

Phần 4. Restore

Phần 4:Restore

B1: Vào Central Administration→ Backup and restore → Restore from backup

lab sharepoint 2013 - backup và restore sharepoint 2013
restore site

 B2: Chọn đường dẫn → Option internal.nhatnghe.local→ Chọn Next

sao luu sharepoint server 2013

 B3: Chọn Sharepoint-Internal.nhatnghe.local → Next

backup restore sharepoint 2013

B4: Chọn Same configuration → Nhập password của Admin → Start Restore, chờ restore

Backup và restore sharepoint server 2013

→ Truy cập vào site Internal.nhatnghe.local, Restore đã thành công.

Lab sharepoint 2013 phần 6

 Mr CTL – CTL.VN

Leave a Reply