Báo Cáo Của Sharepoint – Lab Sharepoint Server 2013 P9

Lab sharepoint server 2013 phần 9, sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xem các báo cáo của Sharepoint server 2013.

Mục đích của bài lab: hướng dẫn tạo và xem báo cáo của sharepoint server 2013, giúp cho người quản trị sharepoint có thể biết được số lượng user đã truy cập vào site, và số lần file tài liệu được xem … Có thể xem báo cáo theo ngày hay theo từng tháng.

Các bước tạo và xem báo cáo của sharepoint server 2013:

Bài lab sẽ được thực hiện qua các bước sau:

  • Active site collection feature report.
  • Popularity Trends.
  • Popularity and search reports

Triển khai tạo và xem báo cáo của sharepoint 2013:

B1. Active site collection feature report

B1:Active site collection feature report.

Vào internal.nhatnghe.local→ chọn Settings → chọn Site settingsbáo cáo của sharepoint

Trong Site Collection Administartor chọn Site collection features.báo cáo của sharepoint

Kiểm tra xem feature Reporting đã active chưa?báo cáo của sharepoint

B2. Popularity Trends

B2. Popularity Trends.

Trở lại site settings, chọn Pupularity  Trends trong Site Administrationbao cao cua sharepoint 2013

Chọn Usage trong Usage Reportsbao cao cua sharepoint

Ấn Open để xem file Excelbáo cáo của sharepoint server

Nội dung reportbáo cáo của sharepoint 2013

B3. Popularity And search reports

B3. Popularity and search reports

Trở lại site settings, chọn Popularity and search reports trong Site Collection Administration, → chọn các report cần xem (ví dụ chọn Number of querues)xem báo cáo của sharepoint

File báo cáo cần xem, (ở đây do site sharepoint của Tôi mới tạo nên chưa có nhiều thông tin, các bạn có thể quay lại xem các báo cáo này sau vài ngày sẽ có nhiều thông tin hơn. Chú ý một số báo cáo chưa có thông tin, sharepoint sẽ không cho xem báo cáo các bạn nha). tạo báo cáo của sharepoint

Có thể vào documents chọn tài liệu cần xem, chọn tab Files chọn Popularity Trends → chọn open để xem số lần truy cập vào tài liệu.báo cáo của sharepoint server 2013

Qua bài lab này, Sharepoint admin có thể thống kê được số lượt truy cập của từng site hay số lần một tài liệu nào đó đã được xem.

lab sharepoint server 2013 phần 10

Mr CTL – CTL.VN

Leave a Reply