Đồng bộ contact list – Lab Sharepoint 2013 P8

Trong phần 8 này, chúng ta sẽ dùng sharepoint 2013 để quản lý contact list trong sharepoint và đồng bộ contact list với Microsoft Outlook.

Giả sử công ty bạn có danh sách địa chỉ mail của các khách hàng tiềm năng, chỉ có một số ít nhân viên mới có thể sử dụng danh sách địa chỉ mail này. Nếu bạn không dùng sharepoint, thì bạn phải export danh sách email này ra một file, sau đó sẽ import vào contact list của nhân viên cần sử dụng.

Bài lab này sẽ hướng dẫn sử dụng contact list trong sharepoint 2013, để quản lý danh sách địa chỉ mail của các khách hàng tiềm năng. Khi nhân viên nào có nhu cầu sử dụng, họ chỉ cần vào site sharepoint và động bộ danh sách email này về  contact list của họ.

Các bước thực hiện quản lý contact list trong sharepoint:

Bài lab này được chia làm các bước như sau:

  • Tạo contact list.
  • Đồng bộ với Microsoft Outlook

Mục đích của bài lab: hướng dẫn sử dụng contact list trong sharepoint và đồng bộ với Microsoft outlook. Sau khi thực hiện xong phần này, các bạn biết cách quản lý và đồng bộ contact list trong sharepoint.

Triển khai quản lý contact list trong sharepoint:

B1. tạo contact list

Tại site Kinh Doanh. chọn Settings→Add an app.

Contact list

Chọn Contact

Contact list in sharepoint

Nhập Name: Contact → Create.

Create Contact list

Ấn new items để nhập contact

Contact list trong sharepoint

Nhập thông tin ấn save, tiếp tục nhập thêm vài contact

Contact list (5)

B2. Đồng bộ contact với MS outlook

Chọn contact→ chọn tab List→Connect to Outlook.

connect to Contact list

Nhấn Allow.

Contact list

ấn Yes

Contact list (8)

Contact đã được đồng bộ với sharepoint. Phải chuột Kinh Doanh – Contact chọn Properties.

dong bo Contact list voi sharepoint

Check vào check box như trong hình→ Ok.

Contact list (10)

Khi gữi mail sẽ thấy các contact bên trong sharepoint.

Contact list trong outlook

Bạn cũng có thể tạo thêm contact ở MS Outlook, sau đó trở về Contact trong site kinh doanh sẽ thấy các contact mới đã được đồng bộ.

Hoàn thành bài lab này, các bạn đã biết cách đồng bộ email contact từ sharepoint với MS outlook và ngược lại.

Xem lab sharepoint 2013 Phần 9.

Mr CTL – CTL.VN

Leave a Reply