Lab Sharepoint Server 2013 – Danh mục bài lab

lABS.CTL.VN giới thiệu đến bạn, các bài Lab Sharepoint server 2013. Qua các bài lab này, các bạn có thể dễ dàng tiếp cận và triển khai ứng dụng Sharepoint Server 2013 vào hệ thống quản lý doanh nghiệp.

Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng Sharepoint server 2013, làm nơi chia sẽ tài liệu, ý tưởng, kiến thức, chiến lược đến tất cả nhân viên. Tùy theo quyền hạn của từng nhân viên mà họ có thể truy cập đến các tài liệu và thông tin phù hợp

Nhiều doanh nghiệp đã và đang ứng dụng sharepoint 2013 vào hệ thống tổ chức  và quản lý của mình, như tổ chức phân công và theo dõi công việc hay xây dựng các qui trình quản lý, các qui trình làm việc có tính đặt thù riêng.

Lab Sharepoint Server 2013
Lab Sharepoint Server 2013

Sharepoint server 2013 cũng có thể giúp mọi người tìm kiếm thông tin cần thiết một cách an toàn và nhanh chóng. 

Khi vận hành hệ thống sharepoint server 2013 sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm được rất nhiều thời gian và chi phí quản lý, đặt biệt tránh được các rủi ro không đáng có trong kinh doanh.

Lab Sharepoint Server 2013 gồm các phần sau:

… 

CTL – CTL.VN

Leave a Reply