Sử Dụng Onedrive Làm Việc Offline – Lab Sharepoint 2013 P18

Onedrive là một chức năng mới trong SharePoint 2013 để làm việc offline. Nghĩa là, người dùng sử dụng onedrive để đồng bộ tài liệu từ máy tính cá nhân với Sharepoint site hay ngược lại.

Triển khai sử dụng Onedrive qua các bước:

Trong bài LAB này được thực hiện theo các bước sau:

  • Đồng bộ từ site với Pc
  • Đồng bộ từ Pc với site

Sau khi hoàn thành bài lab, các bạn có thể sử dụng skydrive để làm việc offline

Thực hiện triển khai sử dụng Onedrive:

B1: Đồng bộ từ site với Pc

B1: Đồng bộ từ site với Pc

Vào Internal.nhatnghe.local\TV → Chọn tài liệu chung → chọn Sync

su-dung-onedrive

Ấn Sync Now

su-dung-onedrive

Chọn Show my Files…

huong dan su-dung-onedrive

Nội dung của site đồng bộ với Pc

su-dung-onedrive-trong-sharepoint

Copy thêm file vào Pc (vào folder vừa đồng bộ)

su-dung-onedrive-trong-sharepoint

B2. Đồng bộ Pc với Site.

B2. Đồng bộ Pc với Site.

Chọn biểu tượng Onedrive ở gốc dưới bên phải màn hình

su-dung-onedrive-trong-sharepoint site

Chọn Sync now. Trở về site sẽ thấy tài liệu mới.

su-dung-onedrive-lam-viec-offline

Hoàn tất bài lab

Xem tiếp lab sharepoint 2013 phần 19

Mr CTL – CTL.vn

Leave a Reply