Đồng bộ user profile trong sharepoint – Lab Sharepoint server 2013 P10

Lab sharepoint 2013 phần 10, CTL.VN sẽ hướng dẫn các bạn cách đồng bộ user profile trong sharepoint server. Bài lab sẽ hướng dẫn cách đồng bộ user profile trong active directory vào sharepoint server. 

Để thấy được kết quả, trước khi thực hiện bài lab, các bạn vào dsa.msc, giữ Ctrl chọn user hc1,hc2,hc3 click phải chọn properties → chọn tab organization → check vào manager, ấn change chọn user tphanhchanh → Ok. User hc1,hc2,hc2 sẽ có ngưới quản lý là tphanhchanh(hc1, hc2, hc3, tphanhchanh là các user đã được tạo trước trong AD).

Sử dụng user profile trong sharepoint được thực hiện theo các bước sau:

  • Start dịch vụ đồng bộ profile.
  • Tạo kết nối với active directory
  • Định thời gian đồng bộ
  • Đồng bộ profile
  • Kiểm Tra

Sau khi hoàn thành bài lab, các bạn sẽ biết cách sử dụng dịch vụ đồng bộ user profile trong Sharepoint 2013, để đồng bộ thông tin profile của user trong Active directory với Sharepoint.

Triển khai user profile trong sharepoint:

B1: Start dịch vụ đồng bộ profile:

B1: Start dịch vụ đồng bộ profile:

Vào SharePoint Central Administration→ Chọn Application Management → trong service Applications chọn Manage Services on server.User Profile trong sharepoint 2013 (1)

Tìm User profile Synchronization Service chọn start.User Profile trong sharepoint 2013 (2)

Nhập password của administrator → ok.

User Profile trong sharepoint 2013 (3)

Chờ dịch vụ start, khoảng vài phút…User Profile trong sharepoint 2013 (4)

Start dịch vụ thành côngUser Profile trong sharepoint 2013 (5)

B2: Tạo kết nối với Active directory.

B2: Tạo kết nối với Active directory.

Trở lại SharePoint Central Administration→ Chọn Application Management → trong service Applications chọn Manage Services Application.User Profile trong sharepoint 2013 (6)

Chọn User Profile Service Application.User Profile trong sharepoint 2013 (7)

Trong phần Synchronization Chọn Configure Synchronization Connections.User Profile trong sharepoint 2013 (8)

Chọn Create New Connection.User Profile trong sharepoint 2013 (9)

Nhập forest name, password của administrator.User Profile trong sharepoint 2013 (10)

Ấn Populate Containers.User Profile trong sharepoint 2013 (11)

Check vào tên domain như trong hình → Ok.User Profile trong sharepoint 2013 (12)

Đã connect thành công vào domain.User Profile trong sharepoint 2013 (13)

B3. Định thời gian đồng bộ.

B3. Định thời gian đồng bộ

Trở lại SharePoint Central Administration→ Chọn Application Management → trong service Applications chọn Manage Services Applications.User Profile trong sharepoint 2013 (14)

Chọn User profile service Application.User Profile trong sharepoint 2013 (15)

Trong phần Synchronization chọn Configure Synchronization Timer Job.User Profile trong sharepoint 2013 (16)

Định thời gian đồng bộ → Enable.User Profile trong sharepoint 2013 (17)

B4. Đồng bộ profile:
Trở lại SharePoint Central Administration→ Chọn Application Management → trong service Applications chọn Manage Services Applications.

User Profile trong sharepoint 2013 (18)

Chọn User profile service Application.User Profile trong sharepoint 2013 (19)

Trong phần Synchronization chọn Start profile Synchronization.User Profile trong sharepoint 2013 (20)

Chọn Start Full → ok.User Profile trong sharepoint 2013 (21)

Chờ cho đến khi đồng bộ xong, hơi lâu chút…User Profile trong sharepoint 2013 (22)

B5. Kiểm tra.

Sau khi đồng bộ xong, trong phần People chọn Manage User Profile.User Profile trong sharepoint 2013 (23)

Nhập tên user trong find profiles → Find.User Profile trong sharepoint 2013 (24)

Tìm được user, chọn user → edit profile.User Profile trong sharepoint 2013 (25)

Profile của user.User Profile trong sharepoint 2013 (26)

Các bạn tìm lại user hc1, và kiểm xem có phải manager là Tphanhchanh không?

Hoàn tất việc đồng bộ user profile trong sharepoint 2013. trong bài lab sau chúng ta sẽ ứng dụng thông tin user profile trong sharepoint để tìm kiếm manager của user.

Xem lab sharepoint server 2013 phần 11.

Mr CTL – CTL.VN

Leave a Reply