Cài Đặt SharePoint Designer 2013 – Lab Sharepoint 2016 Phần 14

SharePoint 2016 hổ trợ người dùng sử dụng cả 2 sharepoint designer 2010 và sharepoint designer 2013, khi cài sharepoint designer mặc định chỉ sử dụng được sharepoint designer 2010, chưa sử dụng được sharepoint designer 2013. Trong bài này hướng dẫn cài và cấu hình sharepoint designer 2013

Các Bước Triển Khai Cài Đặt SharePoint Designer 2013:

Bài LAB này được chia làm các bước sau:

  • Cài Sharepoint designer.
  • Cài WebplatformInstaller.
  • Cấu hình workflow manager
  • Register-spWorkflowservice command
  • Kiểm Tra

Mục đích của bài lab: hướng dẫn cài và cấu hình sharepoint designer 2013

Thực Hiện Cài Đặt SharePoint Designer 2013:

B1: Cài sharepoint designer

B1: Cài sharepoint designer. Nếu đã cài office 64bit thì phải download và cài sharepoint designer 64bit.

SHAREPOINT DESIGNER 2013

Check vào checkbox I accept the term of this agreement Continue

SHAREPOINT DESIGNER 2013

Ấn Install Now, chờ cho đến khi cài xong

SHAREPOINT DESIGNER 2013

B2. Cài WebplatformInstaller.

B2. Cài WebplatformInstaller. Download và chạy file WebplatformInstaller64

picture006

Check vào accept the iterms in the license agreement, và ấn Install tiến hành cài Web Platform Installer 5.1.

Web Platform

Chờ cài đặt xong web platform Finish, Vào menu Start, chọn Microsoft Web Platform Installer

picture009

Tìm và cài Workflow manager 1.0 Refresh (CU2).–> Ấn I Accept chờ quá trình cài xong ấn Finish. Khởi động lại máy.

workflow manager

Sau khi khởi động xong vào lại Microsoft Web Platform Installer, tìm và cài Workflow Manager 1.0 Cumulative Update 5. Ấn I Accept chờ quá trình cài xong ấn Finish. Khởi động lại máy lần nữa. (tùy thời điểm bạn cài nên cài phiên bản mới hơn) 

workflow manager update 5

B3. Cấu hình workflow management.

B3. Cấu hình workflow management.

Sau khi khởi động xong vào Workflow Manager Configuration

picture027

Xuất hiện màn hình welcome. Chọn Configure workflow manager with default settings

picture014

Nhập vào server cài SQL server ấn test connection. Nhập password, check vào checkbox Allow workflow management over http on this computer, nhập certificate generation key 2 lần, ấn

picture029

Chờ ít phút và ấn vào check như trong hình

picture032

Chờ quá trình cấu hình hoàn tất

picture035

B4. Register-SPWorkflowService command.

B4. Register-SPWorkflowService command.

Chọn Sharepoint 2013 management shell.

SHAREPOINT DESIGNER 2013

Gõ lệnh: Register-SPWorkflowService –SPSite “http://ser100:49105

-WorkflowHostUri “ http://ser100.int.local:12291” -AllowOAuthHttp

CÀI ĐẶT SHAREPOINT DESIGNER 2013

B5. Kiểm tra.

B5. Kiểm tra.

Vào Central administration chọn Manage service applications

CÀI ĐẶT SHAREPOINT DESIGNER 2013

Chọn Workflow Service Application

CÀI ĐẶT SHAREPOINT DESIGNER 2013

Kiểm tra thấy Workflow is Connected là thành công.

CÀI ĐẶT SHAREPOINT DESIGNER 2013

Hoàn tất bài lab.

Mr CTL – labs.ctl.vn

Lab Sharepoint 2016 Phần 15

Leave a Reply