Lab Sharepoint 2016 Phần 1 – Cài đặt SQL server 2014

Yêu cầu phần cứng cài đặt SQL server 2014:

Minimum Recommend
Processor 64 bit – 4 core
Ram 4G 16 Gb hoặc cao hơn
Hard Disk 80 for system drive Additional storage for database
  • Chuẩn bị đĩa cài đặt SQL Server 2014, Update windows server 2012
  • Sau khi thực hiện bài lab này xong, chúng ta sẽ biết cách cài SQL server 2014 để tích hợp với Sharepoint 2016

Triển Khai Cài đặt SQL server 2014

Cài đặt SQL server 2014

Trong đĩa cài đặt SQL Server 2014 Chọn file Setup, Trong giao diện cài đặt của SQL Server Chọn Installation Chọn New new SQL server stand-alone installationor add features to an existing installation

Install sql server 2014

Nhập vào product Key next và check vào I accept the license terms next, check vào Use Microsoft Update next.

Install sql server 2014

Màn hình Install setup files ấn next. Màn hình Install rules ấn next

Install sql server 2014

Màn hình Setup Role Chọn SQL Server Feature Installation ấn Next

Cài đặt SQL server 2014

Trong Feature Chọn các feature cần thiết như trong hình

Cài đặt SQL server 2014

Kéo thanh trượt xuống chọn tiếp Management Tools – Basic ấn Next

Install sql server for sharepoint

Màn hình feature Rules ấn Next

Install sql server for sharepoint

Trong màn hình Instance Configuration có thể để mặc định hoặc chọn Named instance để đặt tên khác ấn Next

Install sql server for sharepoint

Màn hình Server Configuration Trong phần SQL Server Database Engine, chọn Browse, Nhập tên user quản trị Database nhập password next

Install sql server 2014013

Trong Database Engine Configuration Chọn Add Current User Khai báo user quản trị database và administrator Next.

Install sql server 2014015

Trong Reporting Services Configuration Chọn Install only Next

picture018

Ready to Intall Install , diễn ra quá trình cài đặt, Chờ cho đến khi cài đặt SQL Server 2014 hoàn tất Chọn Close

Install sql server 2014019

Lab Sharepoint 2016 Phần 2

Mr CTL – CTL.VN

Leave a Reply