Đồng Bộ Contact & Calendar Với MS Outlook – Lab Sharepoint 2016 Phần 8

Giả sử công ty bạn có danh sách địa chỉ mail của các khách hàng tiềm năng, chỉ có một số ít nhân viên mới có thể sử dụng danh sách địa chỉ mail này. Nếu bạn không dùng sharepoint, thì bạn phải export danh sách email này ra một file, sau đó sẽ import vào contact list của nhân viên cần sử dụng.

Bài lab này sẽ hướng dẫn sử dụng contact list trong sharepoint 2016, để quản lý danh sách địa chỉ mail của các khách hàng tiềm năng. Khi nhân viên nào có nhu cầu sử dụng, họ chỉ cần vào site sharepoint và động bộ danh sách email này về  contact list của họ.

Với Sharepoint 2016 bạn cũng có thể quản lý calendar dễ dàng, thuận tiện và nhanh chống hơn

Các bước triển khai Đồng Bộ Contact & Calendar Với MS Outlook

Trong bài LAB này được chia làm các phần như sau:

  • Tạo contact list
  • Đồng bộ contact list với ms outlook
  • Tạo Calendar.
  • Tạo View Calendar.
  • Tạo Calendar Overlay
  • Đồng bộ Calendar với Microsoft Outlook.

Mục đích của bài lab: hướng dẫn đồng bộ contact list và calendar với MS outlook.

Thực hiện Đồng Bộ Contact & Calendar Với MS Outlook:

B1.tạo contact list.

B1.tạo contact list. Tại site Quản Lý Hồ Sơ. vào Settings\Add an app Chọn Contact

Đồng Bộ Contact & Calendar

Nhập Name: EmailKhachHang Create.

Đồng Bộ Contact & Calendar

Click vào EmailKhachhang vừa tạo

Đồng Bộ Contact & Calendar

Chọn New item

Đồng Bộ Contact & Calendar

Nhập đầy đủ thông tin như trong hình Save, nhập thêm vài khách hàng khác

Đồng Bộ Contact & Calendar

B2. Đồng bộ contact list với Ms Outlook.

B2. Đồng bộ contact list với Ms Outlook.

Tại EmailKhachHang vào tab List chọn Connect to Outlook.

Tạo Calendar.

Ấn Allow Yes

Tạo Calendar.

Sẽ thấy contact list đã được đồng bộ. Phải chuột vào Home chọn properties

Tạo Calendar.

Chọn tab Outlook Address Book, check vào Show this folder as an e-mail Address Book Ok

Tạo Calendar.

Khi gửi mail, chọn address book sẽ thấy các email được đồng bộ từ sharepoint.

Tạo Calendar.

B3. Tạo Calendar.

B3. Tạo Calendar.

Tạo Quản lý hồ sơ vào Setting Site settings, chọn Calendar

Calendar Overlay

Name: Lichlamviec Create.

Calendar Overlay

Chọn Lịch làm việc vừa tạo

Calendar Overlay

Vào tab calendar List Settings

Calendar Overlay

Chọn list name, description and navigation.

Calendar Overlay

Sửa name thành Lịch làm Việc

Calendar Overlay

Trở về setting, trong phần columns chọn Category

Calendar Overlay

Nhập các loại lịch vào phần Type each choice on a separate line.

Calendar Overlay

B4. Tạo View Calendar:

B4. Tạo View Calendar:

Cũng trong setting, trong phần Views chọn Create view

Calendar Overlay

Chọn Calendar View.

Calendar Overlay

View name: Lịch Hợp

Calendar Overlay

Trong phần Filter chọn Category = Lịch Hợp. Ok

Calendar Overlay

Tương tự tạo view Lịch Công Tác

Calendar Overlay

Có Category = Lịch Công Tác

Calendar Overlay

Tạo tiếp View Lịch Nghỉ Lễ.

Calendar Overlay

Có Category = Lịch Nghỉ Lễ

Calendar Overlay

Tạo View Sinh Nhật có Category = Sinh Nhật.

Calendar Overlay

Tạo View Nghỉ Phép có Category = Nghỉ Phép. tạo View Xong

Calendar Overlay

B5. Tạo Calendar Overlay

B5. Tạo Calendar Overlay

Chọn view Nghỉ Phép, vào Calendar, chọn Calendars Overlay. Chọn new calendar

Lịch làm việc

Calendar name: Lịch hợp, chọn color, nhập http://int.labs.ctl.vn ấn Resolve

Lịch làm việc

List: chọn Lịch làm việc, List View: chọn Lịch Hợp Ok

Lịch làm việc

Tương tự tạo các Overlay cho các view khác, mỗi View có màu khác nhau.

Lịch làm việc

Kết quả sau khi tạo xong.

Lịch làm việc

Sau đó vào tab calendar, chọn list settings, trong content types chọn Event

Lịch làm việc

Chọn Add from existing site or list columns

Lịch làm việc

Trong phần select columns from chọn List columns, chọn 2 columns như trong hình add sang phải Ok

Lịch làm việc

Trở về Lịch làm việc vào Event new Event Event để tạo lịch làm việc.

Lịch làm việc

Mỗi loại lịch sẽ có màu khác nhau rất dễ theo dõi.

B6. Đồng bộ Calendar với Ms Outlook:

B6. Đồng bộ Calendar với Ms Outlook:

Vào tab calendar chọn Connect to Outlook

Ms outlook.

Chọn Allow

Ms outlook.

Calendar đã được đồng bộ với Ms outlook.

Ms outlook.

Hoàn tất bài lab.

Mr CTL – labs.ctl.vn

Lab Sharepoint 2016 Phần 9

Leave a Reply