Lab Sharepoint Server 2016 – Danh mục bài lab Sharepoint 2016

Sharepoint Server 2016 là phiên bản tiếp theo của Sharepoint. LABS.CTL.VN tiếp tục giới thiệu đến bạn các bài Lab Sharepoint server 2016. Các bài lab được xây dựng từng bước giúp cho bạn có thể dễ dàng tiếp cận và triển khai các ứng dụng trên nền tảng Sharepoint Server 2016. 

Thông qua các bài lab sharepoint 2016, LABS.CTL.VN sẽ giúp bạn:

  • Sử dụng Sharepoint để tự động hóa các qui trình xử lý công việc hành chánh, qui trình quản lý văn bản, tin tức, sự kiện, qui trình soạn thảo, chỉnh sửa và ứng dụng chữ ký điện tử.
  • Xây dựng và quản lý, qui trình kiểm duyệt nội dung.
  • Tổ chức phân công và theo dõi tiến trình thực hiện công việc.
  • Tìm kiếm mọi thông tin ý tưởng một các nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Với Sharepoint bạn có thể quản lý và theo dõi gần như là bất cứ công việc gì mà bạn đã xây dựng trên đó. Sharepoint sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, cũng như chi phí và rủi ro trong việc quản lý doanh nghiệp.

lab sharepoint 2016

Lab Sharepoint 2016 gồm các phần sau:

Mr CTL – CTL.VN

Leave a Reply