Lab Sharepoint 2016 Phần 3 – Ứng Dụng Collect Feedback Workflow.

Trong bài lab đầu tiên này sẽ hướng dẫn ứng dụng Collect Feedback workflow để gửi trang tin đến nhiều người góp ý chỉnh sửa.

Khi hiển thị thông tin cho mọi người xem, thì thông tin này phải chính xác, từ nội dung, ngữ pháp, lỗi chính tả …Nên khi tạo trang tin cần gửi đến nhiều người xem, góp ý và chỉnh sửa nội dung. Sau khi tham khảo ý kiến từ nhiều người, trang tin sẽ được tổng hợp lại để có nội dung hoàn chỉnh.

Khi có trang tin mới, trang tin này sẽ được gửi đến trưởng phòng hành chánh chỉnh sửa, tiếp đến sẽ gửi đến trưởng phòng kinh doanh chỉnh sửa lại lần nữa, Sau đó trang tin sẽ được tổng hợp lại để có nội dung hoàn chỉnh.

Các Bước Triển Khai Ứng Dụng Collect Feedback Workflow:

Trong bài LAB này được thực hiện theo các bước sau:

 • Tạo Site trong Central Administration
 • Tạo host A trong DNS
 • Phân quyền
 • Tạo trang chủ
 • Tạo Trang Tin tức
 • Tạo WorkFlow
 • Tạo view
 • Tạo trang Tin của Tôi và add Web Part Page
 • Tạo trang Việc cần làm và add Web Part Page
 • Tạo link
 • Kiểm Tra

Sau khi hoàn thành bài lab, các bạn sẽ biết cách tạo site mới trong sharepoint 2016, phần quyền trong site, tạo page trong site, tạo collect feedback workflow, tạo view, và hiện thị view dùng web part page.

Thực Hiện Triển Khai Ứng Dụng Collect Feedback Workflow

B1: Tạo Site trong Central Administration
 • B1: Tạo Site trong Central Administration: Vào SharePoint Central Administration Chọn Application Management Manage Web applications Ứng Dụng Collect Feedback Workflow

Chọn New

Ứng Dụng Collect Feedback Workflow

Trong phần port: 80, Host header nhập vào Int.ctl.local (Domain hiện tại là ctl.local, các bài lab sau domain là labs.ctl.vn)

Ứng Dụng Collect Feedback Workflow

Các option khác để mặc định, kéo thanh trượt xuống tìm Database name sửa lại thành WSS_content_Int cho dễ quản lý sau này. Các check box bên dưới để mặc định Ok

Collect Feedback Workflow

Chờ ít phút chọn Create Site Collection

Collect Feedback Workflow

Title: Home, URL để mặc định.

Collect Feedback Workflow

Trong phần Select a template chọn tab Publishing chọn Enterprise Wiki. User name nhập vào user quản trị sharepoint hay administrator OK

Collect Feedback Workflow

Chờ ít phút.. ấn Ok để hoàn tất việc tạo site.

Collect Feedback Workflow

B2. Tạo host A trong DNS
 • B2. Tạo host A trong DNS

Vào DNS phải chuột vào tên miền chọn new host A

Collect Feedback Workflow

Name: Int, Ip address: 192.168.1.100 (đây là Ip máy cài sharepoint server 2016) Add Host

Collect Feedback Workflow

Tạo Host A xong.

Collect Feedback Workflow

B3. Phân Quyền:
 • B3. Phân Quyền:

Vào trình duyệt nhập vào http://int.ctl.local (lưu ý các bài lab sau sẽ dùng int.labs.ctl.vn vì tôi đổi server khác để viết lab). Tại trang Home vào Settings Site Settings.

pic016

Trong phần Users and Permissions chọn People and groups

pic017

Chọn Home Members, chọn new add users

pic018

Cấp quyền cho group hanhchanh và Kinhdoanh thuộc group members share.

pic019

Tương tự cấp quyền cho giamdoc,tphanhchanh,tpkinhdoanh thuộc group Home Owners

pic021

Tương tự cấp quyền cho Home Visitors

pic023

Cho Domain Users thuộc group Home Visitors Share. Cấp quyền xong.

pic024

B4. Tạo Trang chủ:
 • B4. Tạo Trang chủ:

Vào Setting site contents chọn pages

pic025

Tại Page chọn tab Library Library Settings

pic026

Trong phần contents Types chọn Add from existing site content types

pic027

Chọn các page template như trong hình add sang bên phải Ok

pic028

Trở về pages, vào Tab Files chọn Web part page

pic031 .

Trong phần name: nhập TrangChu và chọn layout phù hợp, trong phần Document library chọn pages ấn Create.

pic032

Chọn Make Homepage để set làm trang chủ Stop editing.

pic034

B5. Tạo Trang Tin:
 • B5. Tạo Trang Tin:

Trở về trang chủ vào settings chọn Add a App

pic035

Chọn Wiki Page Library

pic036

Nhập vào phần name:TrangTin Create.

pic037

Chọn TrangTin vừa tạo.

pic038

Vào Tab page chọn Library Settings.

pic040

Chọn List name, description and navigation

pic041

Name: sửa lại Trang Tin Tức Save. Tạo Trang tin Xong.

pic042

B6. Tạo Workflow:
 • B6. Tạo Workflow:

Click vào Trang Tin Tức để trở về Page trang tin tức.

pic043

Vào tab Library chọn workflow add a workflow

pic044

Chọn template: Collect FeedBack – sharepoint 2010, nhập tên workflow: Feedback_Trangtintuc

pic045

Check vào Create a new item will start this workflow next

pic046

Trong phần Assign to nhập vào tphanhchanh check name, ấn add a new stage

pic047

Nhập them tpkinhdoanh check name (gửi cho tphanhchanh và tp kinhdoanh feedback trang tin mới) Save

pic048

Tạo workflow xong.

pic050

B7. Tạo View:
 • B7. Tạo View:

Trở về trang tin tức vào tab Library Create View.

pic051

Chọn standard View View name: Trang_tin_cua_toi_cho_feedback

pic052 .

Trong phần Filter chọn Create By Is equal to [Me] and feedback-trangtintuc = 2 OK

pic053

Tương tự vào tab Library Create View.

Chọn standard View View name: Trang_tin_cua_toi_Da_feedback

pic057

Trong phần Filter chọn Create By Is equal to [Me] and feedback-trangtintuc = 5 OK

pic058

B8. Tạo trang Tin của Tôi và add web part page.
 • B8. Tạo trang Tin của Tôi và add web part page.

Vào Settings chọn site contents chọn page, chọn tab Files New Document Web part page.

pic062

Name: Trang_Tin_Cua_Toi, chọn layout phù hợp, Document Library chọn pages Create.

pic063

Trong phần body chọn add a web part.

pic065 .

Trong phần Categories chọn Apps chọn Trang tin Tức add

pic066

Trong phần trang tin tức chọn Edit web part như trong hình.

pic068

Trong phần selectes view chọn Trang_Tin_Cua_Toi_Cho_Feedback, Toolbar type: No Toolbar, Title: Trang tin chờ Feedback Ok

pic069

Tương tự, tiếp tục chọn add a wae part. Trong phần Categories chọn Apps chọn Trang tin Tức add. Trong phần trang tin tức chọn Edit web part.

Trong phần selectes view chọn Trang_Tin_Cua_Toi_Da_Feedback, Toolbar type: No Toolbar, Title: Trang tin Đã Feedback Ok

pic073

Hoàn tất tạo trang tin của Tôi. Ấn Stop Editing.

pic074

B9. Tạo trang Việc cần làm và add web part page:
 • B9. Tạo trang Việc cần làm và add web part page:

Vào Settings chọn site contents chọn page, chọn tab Files New Document Web part page.

pic077

Name: Trang_Viec_can_lam, Chọn Layout phù hợp. Document Library chọn pages Create.

pic078

Trong phần body chọn add a web part.

pic080

Trong phần Categories chọn Social Collaboration chọn User tasks add

pic081

Trong phần User tasks chọn Edit Web part.

pic083

Title: Việc Cần làm Ok

pic084

Kéo thanh trượt xuống dưới tìm Target Audiences, click vào biểu tượng cuốn sách.

pic085

Trong phần find chọn SharePoint Group, bên phải nhập vào Home search. Chọn Home Owners add Ok

pic086

Chỉ có các user thuộc group Home Owners mới có thể thấy thông tin này Ok

pic087 .

Hoàn tất tạo trang Việc cần làm Stop Editing.

pic088

B10. Tạo link:
 • B10. Tạo link:

Trở về trang chủ vào Settings chọn Site Contents, chọn pages, chọn trang Tin của Tôi. Copy url trên thanh address, sau đó chọn edit links.–> chọn link

pic092

Text to display: Trang Tin Của Tôi, Address: paste url đã copy trong phần trên vào Ok save

pic094

Tương tự, trở về trang chủ vào Settings chọn Site Contents, chọn pages, chọn trang Việc cần làm. Copy url trên thanh address, sau đó chọn edit links.–> chọn link

Text to display: Trang Việc cần làm, Address: paste url vừa copy trong phần trên vào Ok save

pic096

Tiếp tục, trở về trang chủ vào Settings chọn Site Contents, chọn Trang Tin Tức

pic100

Vào tab page chọn Library settings

pic101

Chọn New

pic102

Copy URL trên thanh address

pic103

Mở notepad paste Url vào, xóa từ phần &Source= cho đến hết

pic104

Copy phần còn lại.

pic107

Trở về trang chủ chọn Edit Links link. Trong phần text to display: Tao bài Viết mới. Address paste link vừa copy từ notepad vàoOk pic110

Tạo link xong. Save

pic111

B11. Kiểm tra:
 • B11. Kiểm tra:

Logon vào site bằng quyền Hc1, Tạo Bài Viết Mới

pic112

New Page Name: nhập tên của bài viết Create

pic113

Nhập nội dung cho Trang tin Save

pic114

Vào trang tin của Tôi sẽ thấy có một trang tin đang chờ Feedback.

pic118

Sign out và sign in vào site bằng quyền Tphanhchanh, vào trang việc cần làm, sẽ thấy có một trang tin cần feedback. Click vào Please review…

pic121

Click vào tên trang tin cần feedback.

pic122

Vào page Edit Edit: chỉnh sửa nội dung save

pic123

Sau đó vào tab Publish chọn View Tasks

pic125

ấn send feedback

pic126

Trở về trang việc cần làm, lúc này sẽ không thấy việc nào cần làm nữa, tphanhchanh đã feedback xong.

pic127

Sign out, và sign in vào bằng user Tpkinhdoanh, vào trang việc cần làm cũng sẽ thấy có một trang cần feedback. Tiến hành feedback như Tphanhchanh.

pic128

Sau khi feedback tpkinhdoanh feedback xong. Sign in vào bằng quyền của Hc1. vào trang tin của tôi sẽ có một tin đã feedback xong. Và trang tin chờ feedback không còn nữa. Hoàn tất bài lab.

pic133

Các bạn có thể kiển tra thêm các trường hợp Request Change và Reassign Task.

Lab Sharepoint 2016 phần 4

Mr CTL – labs.ctl.vn

Leave a Reply