Lab Sharepoint server 2010 Step by Step – Danh Mục Các Bài Lab

CTL.VN giới thiệu các bài lab Sharepoint server 2010 Step by Step, qua các bài lab hướng dẫn chi tiết này, bạn có thể dễ dàng tiếp cận và triển khai ứng dụng trên nền tảng sharepoint 2010.

Sharepoint 2010 giới thiệu nền tảng làm việc cộng tác và chia sẽ. Dựa vào nền tảng này, bạn có thể xây dựng và phát triển các ứng dụng, tối ưu và đơn giản hoá các qui trình làm việc cũng như các qui trình quản lý, giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều  thời gian và chi phí.

Lab sharepoint server 2010 step by step

Dựa vào hình trên, chúng ta có thể nhận thấy Microsoft muốn giới thiệu các chức năng của Sharepoint 2010 bao gồm:

  • Site: cung cấp công cụ xây dựng các website, mà user có thể dễ dàng truy cập và sử dụng. Tuỳ theo mục đích và quyền hạn của user mà họ có thể truy cập vào website phù hợp.
  • Communities: cung cấp chức năng cho phép user tạo những kết nối đến nhiều user khác một cách nhanh chóng, nhằm giúp cho user dễ dàng chia sẽ trao đổi thông tin.
  • Content: xây dựng nhiều chức năng quản lý, tổ chức và phân loại nội dung.
  • Search: cung cấp chức năng tìm kiếm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.
  • Insights: cung cấp chức năng thống kê báo cáo từ nhiều  nguồn dữ liệu khác nhau.
  • Composites: cung cấp chức năng cho phép lập trình viên có thể xây dựng các workflow, Form, hay application đặc thù. 

Sau khi hoàn tất các bài lab Sharepoint server 2010 Step by Step, các bạn sẽ hiểu rõ hơn các chức năng trên và tự tin triển khai xây dựng ứng dụng với hệ thống Sharepoint cho doanh nghiệp.

Lab Sharepoint server 2010 step by step gồm các phần sau:

 • Lab Sharepoint 2010 P1: Cài đặt SQL server 2008 R2.
 • Lab Sharepoint 2010 P2: Cài đặt microsoft sharepoint server 2010.
 • Lab sharepoint 2010 P3: Quản lý phiếu đề nghị.
 • Lab sharepoint 2010 P4: Quản lý hợp đồng.
 • Lab sharepoint 2010 P5: Sao lưu và phục hồi hệ thống.
 • Lab sharepoint 2010 P6: Quản trị thông tin nội bộ.
 • Lab sharepoint 2010 P7: Quản lý sự kiện (event).
 • Lab sharepoint 2010 P8: Tham khảo ý kiến (survey).
 • Lab sharepoint 2010 P9: Báo cáo của hệ thống.
 • Lab sharepoint 2010 P10: Quản lý nhân sự.
 • Lab sharepoint 2010 P11: Quản lý lương nhân viên.
 • Lab sharepoint 2010 P12: Quản lý thư viện.
 • Lab sharepoint 2010 P13: Sử dụng sharepoint workspace để làm việc offline.
 • Lab sharepoint 2010 P14: Quản lý sản phẩm.
 • Lab sharepoint 2010 P15: Tích hợp excel vào sharepoint.
 • Lab sharepoint 2010 P16: Sử dụng mobile để truy cập vào microsoft sharepoint 2010.
 • Lab sharepoint 2010 P17: Site cá nhân của nhân viên.
 • Lab sharepoint 2010 P18: Thiết lập Remote site.
 • Lab sharepoint 2010 P19: Ứng dụng phiếu yêu cầu hổ trợ kỹ thuật.
 • Lab sharepoint 2010 P20: Ứng dụng phiếu yêu cầu cho khách hàng.
 • Lab sharepoint 2010 P21: Đồng bộ contact list với ms outlook.
 • Lab sharepoint 2010 P22: Xây dựng diễn đàn trong công ty.
 • Lab sharepoint 2010 P23: Ứng dụng phiếu yêu cầu cho khách hàng.
 • Lab sharepoint 2010 P24: Tìm kiếm thông tin.

Xem lab SQL server 2014  Lab Sharepoint server 2013

Mr CTL – CTL.VN

Leave a Reply