Lab Windows Server 2016 – Danh Mục Bài Lab Windows Server 2016

LABS.CTL.VN giới thiệu đến bạn các bài lab hướng dẫn cách triển khai và định cấu hình các tính năng và chức năng mới của Windows Server 2016. Các bài lab hướng dẫn các bạn ngành CNTT muốn nâng cao kỹ năng và kỹ thuật Windows Server 2016.

Các bài lab Windows Server 2016 giúp cho các bạn CNTT là những người quản trị hệ thống Windows Server có thêm kinh nghiệm thực tế làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

lab windows server 2016

Thông qua các bài lab sẽ giúp bạn tìm hiểu các lợi ích tối đa từ việc triển khai hệ điều hành Windows Server 2016, và làm quen với nhiều tính năng mới và các tính năng được cải tiến. Từ đó trang bị đủ kiến thức vận hành tốt hệ thống cho tổ chức của bạn.

Lab Windows Server 2016 gồm các bài sau:

🔘 Lab Windows Server 2016 Bài 1 – Cài và Cấu Hình Server Core

🔘 Lab Windows Server 2016 Bài 2 – Triển Khai Data Deduplication

🔘 Lab Windows Server 2016 Bài 3 – Cấu Hình iSCSI Storage

🔘 Lab Windows Server 2016 Bài 4 – Cấu Hình và Triển Khai Storage Spaces

🔘 Lab Windows Server 2016 Bài 5 – Clone Virtual Domain Controller

🔘 Lab Windows Server 2016 Bài 6 – Triển Khai AD FS

🔘 Lab Windows Server 2016 Bài 7 – Cấu Hình DHCP failover

🔘 Lab Windows Server 2016 Bài 8 – Cấu Hình IPAM

🔘 Lab Windows Server 2016 Bài 9 – Cấu Hình DNS policies

🔘 Lab Windows Server 2016 Bài 9 – Triển Khai server virtualization với Hyper-V

🔘 Lab Windows Server 2016 Bài 10 – Tạo và Sử dụng Hyper-V Virtual Switches

🔘 Lab Windows Server 2016 Bài 11 – Triển Khai Network Controller

🔘 Lab Windows Server 2016 Bài 12 – Triển khai DirectAccess

🔘 Lab Windows Server 2016 Bài 13 – Cài và cấu Hình Containers

🔘 Lab Windows Server 2016 Bài 14 – Triển Khai failover clustering

🔘 Lab Windows Server 2016 Bài 15 – Quản Lý failover cluster

🔘 Lab Windows Server 2016 Bài 16 – Triển Khai failover clustering với Windows Server 2016 Hyper-V

….

Mr CTL – CTL.VN

Leave a Reply